Organisatie

Bestuur:  

Valentijn Langelaan
Kees Mensch
Jasper Donkers
Jan van der Haven
Jaap Borgers

Vacatures bestuur:

- secretaris
- penningmeester

voorzitter
penningmeester
algemeen lid
werkend lid
werkend lid

Ondersteuning Bestuur:  

Senja Bogres

notuliste

Algemene PR:  

- vacature!

 
Internet:  

Senja Bogres

 
Educatiecommissie:  

Sies van Hoorn-Vrasdonk
Talitha Schiffer
Ton Voermans

 
Tentoonstellingscommissie:
Jan van der Haven 
Joop Hollanders
Sies van Hoorn- Vrasdonk 
Hans Kleinsman  
Lia Ruizeveld de Winter  
Theo Steemers  
Petra Talsma
Ton Voermans
Jaap Borgers

Sooscommissie:
Ellen de Groot
Lars van Hall
Vera Hauwert
Hertje Peeck
Rinus van de Peppel
Redactie KCB.NU:
Rinus van de Peppel
Margreeth Ulm 
                              
Activiteitencommissie:
Jaap Borgers
Kees van Unen
Corinne Moerbeek
Jan van Wijk
Anna Petronelle v.d. Berg
Herman Link

Ballotagecommissie:
Deze wordt ad hoc samengesteld uit werkende leden met
kennis / ervaring van de discipline van de aanvragende
kunstenaar. Coördinator namens het bestuur:
Valentijn Langelaan.

Ereleden:

Gerard van der Leeden
Kees de Kort
David Kouwenaar
Simeon ten Holt
Louk van Meurs
GeertJan van Meurs (postuum)