Aanmelden cursussen

Aanmelden voor een cursus van het KunstenaarsCentrumBergen
kan met onderstaand formulier. Vermeld duidelijk om welke
cursus (-sen) het gaat en met hoeveel personenen u wilt
deelnemen.

( * Graag volledig invullen)